Kendy

Kendy banner
Високо квалитетни рачно изработени лижавчиња со различни вкусови на овошје. Брендот е основан во Белград во 1998 година.