Tortica

Tortica banner

Tortica се вбројува помеѓу најпознатите Крашови брендови. Овие производи се наменети првенствено на младите, но и на сите кои животот го живеат во брз ритам и конзумираат слатки залчиња во движење.