Партнери

Колид С, како една од најголемите дистрибутивни компании во Република Македонија за производи за широка потрошувачка, располага со значителен број на лојални партнери со кои соработува.

Зошто би нè одбрале нас?

Затоа што сме
брзи

Колид С располага со возен парк од 136 возила со цел да обезбеди брза и сигурна нарачка во рекордно време.

Затоа сме сме
Подвижни

Целокупната залиха е во централен магацин во Скопје, а секојднвено со транспортни возила нарачаната стока се дистрибуира до другите градови низ Македонија.

затоа што сме флексибилни

Mобилно работење на продажните лица-комерцијалисти кои со онлајн пристап имаат увид во целокупната залиха на производи.

КОИ СЕ НАШИТЕ ПАРТНЕРИ?

Share This